It-Tnejn, 2 ta’ Ä unju 2008

Il-Festa: Gunju 2008

Bejn il-Hadd 8 ta' Gunju u t-Tnejn 16 ta' Gunju fuq dan il-blogg ha jibda jinkteb x'ikun sehh fil-gurnata ta' qabel fiz-Zejtun, rigward il-festa ta' Santa Katarina u l-attivitajiet mill-Ghaqda Muzikali Beland u Banda Zejtun. B'hekk zuruna matul il-gimgha tal-festa, ghal aktar informazzjoni. IL-FESTA T-TAJBA!

No comments: