Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ġunju 2008

It-Tielet Jum ta' tridu -- il-Gimgha 13 ta' Gunju


Il-bierah il-pjazza kienet hadra, u llum daret ghall-hamra. Ezzatament fit-8:30pm beda l-marc mill-Banda Zejtun f'Misrah Girgor Bonici. Hawn dehru diversi sorprizi passatti fosthom l-umbrella li tiksi kwazi l-misrah kollhu, u l-gallarija-nicca li saret is-sena l-ohra. Din id-darba n-nies ingabru fuq iz-zuntier biex jaraw x'ha tkun is-sorpriza specjali li ghamlu taz-Zejtun Band ghall-75 sena anniversarju. Is-sorpriza kienet tikonsisti f'imrewha li tiprezenta s-surmastijiet li taw sehem li din l-ghaqda. Il-marc baqa' sejjer lejn Misrah ir-Repubblika quddiem il-kazin tal-Beland fejn id-darba kien imiss lit-tigri jinku lill-iljuni. Wara l-marc baqa' sejjer lejn Triq San Girgor, sa kemm nizel minn Triq Luqa Briffa, biex jghati bidu ghall-hruq tal-loghob tan-nar ta' l-art minn Misrah Karlu Diacono. Wara c-ciccifokku l-marc baqa' miexi sal-pjazza quddiem il-kazin, fejn kien hemm wirja viziva fuq skrin kbir dwar l-istorja tal-Banda Zejtun mill-1933 sal-lum. Wara gie jkanta fuq il-gallarija-nicca Renato flimkien ma' 2 kantanti nisa ohra. Ghall-habta tal-00:15am bdiet wirja ta' nar sikronizzat mal-muzika minn fuq il-bjut tal-kazin. B'hekk 00:30am spicca l-marc popolari tat-Tigri (l-Ghaqda Banda Zejtun).
Waqt il-marc tal-Homor, fil-kazin tal-Beland kien hemm Lejla Belandista kbira.


Dawra mat-toroq il-Gimgha f'nofsinhar

L-Angli ta' fuq iz-Zuntier


Misrah Girgor Bonici

Il-Bieb Principali tal-Parrocca

Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill

Triq il-Herba

Triq San Guzepp


Triq Santa Monika
Triq il-Kantur

Triq Beland


Triq San Porfirju

Triq Luqa Briffa

Triq Santa Marija


Triq San Pawl

Triq il-Kostituzzjoni
Triq Santa Katarina


Triq San Lucjan

No comments: