Is-Sibt, 14 ta’ Ä unju 2008

LEJLET IL-FESTA


Armar Iehor taz-Zejtun

Santa Katarina l-qorti quddiem Massiminu
Sqaq il-Madonna tal-Bon Kunsill
San Porfirju fuq iz-Zuntier

Il-kuruna ta' quddiem l-Ghassa

Triq il-Kbira

Triq Habel ix-Xghir
Triq Sant' Antnin
Triq San Gorg

Triq Santu Wistin il-parti l-qadima
Il-vara ta' Malta f'Misrah Karlu Diacono
Misrah Karlu Diacono

Il-faccata ta' Adeis Danieles


Bandalori Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill
Is-Salib tal-Pjazza
Misrah ir-Repubblika

Triq Santu Wistin il-parti l-gdida
Pavaljuni ta' Triq San Girgor

Bandalori ta' Triq San Girgor
Triq San Girgor

No comments: